Tájékoztató
  Tájékoztatom, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz.) 9. §. 1.aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek*, 9. § 1.ac) pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

  Nyírmihálydi Község Önkormányzat, elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el.

  Az Eüsz. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.
  Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

  Tovább az Önkormányzati Hivatali Portálra

  *(kivéve az Eüsz 1 §. 23. pontban meghatározottak).
  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1)
  E törvény értelmében gazdálkodó szervezet: gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;